เตาเผาเซรามิกขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายและต่อประกอบได้

ชื่อผลงาน : เตาเผาเซรามิกขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายและต่อประกอบได้  

ชื่อเจ้าของงาน : ผศ.เด่น  รักซ้อน

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 11424

 

 

ติดต่อสอบถาม

ผศ.เด่น  รักซ้อน

เบอร์โทร : 

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.