อุปกรณ์ปลูกต้นกล้าข้าวแบบมือหมุน

ชื่อผลงาน : อุปกรณ์ปลูกต้นกล้าข้าวแบบมือหมุน

ชื่อเจ้าของงาน : นายสมพร  หงษ์กง / นายอภิลักษณ์  กะเสียน / นายนัฐวุฒิ  สุ่ยวงษ์ / นายธวัชชัย  ไกรสิน / นายนพรัตน์  ไกรสิน

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 9296

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

เบอร์โทร : 

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.