เครื่องอัดแผ่นขนมข้าวโป่ง

ชื่อผลงาน : เครื่องอัดแผ่นขนมข้าวโป่ง

ชื่อเจ้าของงาน : นายพงษ์ศักดิ์   นาใจคง (นครราชสีมา)

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 7779

 

 

ติดต่อสอบถาม

นายพงษ์ศักดิ์   นาใจคง

เบอร์โทร : 

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.