เครื่องหั่นผักสมุนไพรสด แบบตั้งโต๊ะ

ชื่อผลงาน : เครื่องหั่นผักสมุนไพรสด แบบตั้งโต๊ะ

ชื่อเจ้าของงาน : ผศ.สุทัศน์  ยอดเพ็ชร (นครราชสีมา)

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 5907

 

 

ติดต่อสอบถาม

ผศ.สุทัศน์  ยอดเพ็ชร

เบอร์โทร : 

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.