โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบโทอิก (TOEIC)

โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบโทอิก (TOEIC) (เลื่อนการจัดโครงการ)

Section A จันทร์-พฤหัสบดี: 30 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 (เลื่อนการจัดโครงการ)
Section B เสาร์-อาทิตย์: 28 มีนาคม 2563 - 10 พฤษภาคม 2563 (เลื่อนการจัดโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.