ประกาศรายชื่อ 24 - 26เมษายน 2563 จ.นครพนม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ระหว่างวันที่ 24 – 26  เมษายน 2563 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.