ประกาศรายชื่อ 22 -24 พฤษภาคม 2563 จ.อุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ

และการวางแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)

ระหว่างวันที่ 22 - 24  พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ติดต่อเรา

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000

Phone      : 044-233-000 ต่อ 5100-5101

Email       : unisearch.rmuti@gmail.com

© 2018 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. All Rights Reserved.