กิจกรรม 7 ส

กิจกรรม 7 ส. ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

กิจกรรม