ภาพบรรยากาศภายในงานสภากาแฟ โดยสถาบันบริการวิชาการฯ วันที่ 9 ธ.ค. 63 ณ ตึกวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน